• Slo - München - Slo
  • Slo - Salzburg - Slo
  • Slo - Dunaj - Slo
  • Slo - Benetke - Slo
  • Slo - Zagreb - Slo
O nas

PREVOZI GORAZD PARTLIČ S.P.
ULICA JOŽETA ŠTANTETA 15
2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Davčni zavezanec: DA
Davčna številka: SI51143399
Matična številka: 3822826000


Splošni pogoji

Splošni pogoji storitev Prestige.

Izvajalec storitev je Gorazd Partlič s.p., Miklavž na Dravskem polju ( v nadaljnjem besedilu kot izvajalec ).

Izvajalec izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.

Uporabnik storitev je pogodbena stranka, naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Uporabnik storitve je hkrati plačnik storitve, ki storitev uporablja sam ali v spremstvu svojih sopotnikov.

Uporabnik storitve prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v teh splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik plača storitev v celoti na začetku prve vožnje. Možna odstopanja so pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. Spisek potnikov v tem primeru je obvezni sestavni del naročila.

Cenik storitve je izdelan v obliki in način, ki omogoča takojšnjo razgrnitev uporabniku, z razločno obrazložitvijo cenovnih postavk in posledic vsakovrstnih popustov, rabatov in dodatkov. Štartnina in čakalna ura niso sestavni del cenika.

Rezervacija storitve prevoza se opravi z vplačilom akontacije ter z izpolnitvijo prijavnice, ki jo predloži izvajalec. Veljavne so le tiste rezervacije prevozov, ki jih potrdi izvajalec. Potrjena rezervacija vsebuje potrditev zahtevanega termina in lokacije, opis vozila, cenovni razpon za rezervirano storitev ter potrditev prejema akontacije. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

Začetek vožnje na licu mesta je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko uporabnik in izvajalec skleneta ustno pogodbo o storitvi, uporabnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri naročene destinacije.

Prekinitev vožnje med začetno odrivno točko in končno destinacijo, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki lahko posamezno trajajo do 15 min ( petnajst minut ) na krajših poteh do 200 km ( dvesto kilometrov ) ter 30 min ( trideset minut ) na daljših poteh. Za daljše postanke se lahko voznik dogovori med vožnjo z vsemi potniki. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinacijski točki vozilo zapustijo vsi potniki. Voznik vozilo umakne takoj.

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbe nadomestnega prevoza na svoje stroške. V primeru kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku treh ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške plačane storitve v celoti. Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih ni upravičen. Okvara vozila ni razlog za odškodnino.

Prekinitev prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd), kadar izvajalec oziroma voznik v skladu s svojimi zmožnostmi ne more poskrbeti za takojšnje nadaljevanje vožnje, ni razlog za vrnitev plačane storitve in odškodnine.

Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz najmanj 2 dni pred pričetkom prevoza, če nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. V tem primeru je izvajalec dolžan vrniti vplačani denar.

V primeru uporabnikove odpovedi prevoza se vplačana akontacija ne vrne oziroma se šteje kot strošek odpovedi prevoza. Uporabnikova odpoved prevoza mora biti opravljena pisno, lahko tudi preko elektronske pošte.

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov.

V primeru potencialno nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zagotoviti varnost potnikov in vozila.

Popuste in akcijsko ponudbo določa vodstvo družbe ter le-te razločno navede v ceniku ponudbe.